Psykolog Annika Annas | Bornholm

Autoriseret psykolog på Bornholm – personlig terapi mod depression, angst mv.

Velkommen

Hvorfor søge psykolog?

I løbet af livet kan der for os alle opstå situationer, som er vanskelige at håndtere alene, og hvor den hjælp man kan få af familie og venner ikke er tilstrækkelig. I en sådan situation er der mange, der vælger at gå til psykolog. Psykologen kan hjælpe dig med at finde årsagen til problemet og give dig nye redskaber og strategier, som kan bringe dig videre i forhold til den fastlåste situation.

Nogle kommer til psykologen med klart definerede problemer eller lidelser mens andre har en mere diffus oplevelse af at være usikker og nedstemt eller ønsker måske hjælp til at udnytte sine ressourcer og potentiale på en bedre måde.

Forløbet

Den første samtale vil være fokuseret på at skabe en forståelse for og få et overblik over det du ønsker at få hjælp med. Første time vil også være en mulighed for at fornemme om relationen opleves tilstrækkelig tryg. Det er vigtigt, at du får en oplevelse af tillid, således at vi sammen kan afdække årsagen til, at du har søgt hjælp og lave en god plan for dit videre forløb.

Nogle har brug for et samtaleforløb over længere tid for at komme til bunds i dybere problemstillinger og udvikle nye strategier, mens andre kun har behov for et kortere oplæg som støtte til at komme videre ud af en fastlåst situation. Behandling bliver tilpasset efter den enkeltes unikke behov og problemområder.

Tavshedspligt og etiske regler

Som autoriseret psykolog og medlem af dansk psykologforening er du garanteret, at jeg arbejder ud fra klare fastlagte etiske regler herunder regler om tavshedspligt.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Med venlig hilsen Annika Annas, autoriseret psykolog, Bornholm.